Finanční podpora

Jste nadšení víkendem Outback? Prošli jste jím jako účastnící a chcete, aby tato akce měla budoucnost? 

Nebo jste o něm jen slyšeli, nemůžete se ho zúčastnit, ale chcete ho podpořit finančně?

Můžete přispět jednorázově nebo pravidelně každý měsíc. Všechny dary jsou použity na realizaci víkendů.

Za každý dar jsme vděční. 

Děkujeme!


JEDNORÁZOVÁ FINANČNÍ PODPORA

PRAVIDELNÁ FINANČNÍ PODPORA

INFORMACE O ÚČTU

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 283413277 / 0300 

IBAN: CZ7303000000000283413277 

BIC kód/SWIFT: CEKOCZPP


Adresa pro zahraniční platby (v EUR, USD, GBP a PLN): 

CITFIN, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 

IBAN: CZ0620600000000001127804 BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX


POTVRZENÍ O DARECH POSÍLÁME NA POČÁTKU KALENDÁŘNÍHO ROKU.