FINANČNÍ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ FINANČNÍ PODPORA

PRAVIDELNÁ FINANČNÍ PODPORA

INFORMACE O ÚČTU

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 283413277 / 0300 

IBAN: CZ7303000000000283413277 

BIC kód/SWIFT: CEKOCZPP


Adresa pro zahraniční platby (v EUR, USD, GBP a PLN): 

CITFIN, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 

IBAN: CZ0620600000000001127804 BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX


POTVRZENÍ O DARECH POSÍLÁME NA POČÁTKU KALENDÁŘNÍHO ROKU.